Dnes je 8. prosince 2023 a svátek má Květoslava -5°C | Zítra Vratislav -1°C

Projekty

Předcházení vzniku odpadů v mikroregionu Střední Vsetínsko

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je pořízení vratného nádobí na akce pořádané mikroregionem Střední Vsetínsko.

Termín realizace projektu 07/2023-07/2025.

Mikroregion Střední Vsetínsko – rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Projekt „Mikroregion Střední Vsetínsko – rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866, prioritní osa OPZ:
4 Efektivní veřejná správa (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) je realizován od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

Seniorská obálka

Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života.

Strategický rozvoj a profesionalizace mikroregionu Střední Vsetínsko

Projekt se realizuje od 1. 4. 2019 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010033. Realizace projektu bude ukončena 30. 6. 2021.

Destinační společnost Valašsko

Projekt na podporu rozvoje turistického ruchu na Valašsku. Činnost Destinační společnosti Valašsko je spolufinancována Zlínským krajem, městem Vsetín, městem Valašské Meziříčí, městem Rožnov pod Radhoštěm, Sdružením obcí Hornolidečska, Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko, Sdružením Valašsko – Horní Vsacko a Sdružením Mikroregionu Rožnovsko. Vytvořen webový turistický portál www.visit-valassko.cz

Zavedení separace biologyckyrozložitelného odpadu

Bylo pořízeno 1390 ks kompostérů, které byly bezplatně vypůjčeny občanům mikroregionu, po ukončení projektu byly předány do majetku občanů. Projekt spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a EU.